Kontakt

Biće nam drago da odgovorimo na sva vaša pitanja :)

Kontakt

O nama

Naš tim čini grupa istraživača sa Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a čiji koordinator je Prof. dr Vesna Gavrilov-Jerković. Okupljeni smo oko projekta čiji cilj je, između ostalog, uvođenje i razvijanje efikasnog sistema psihološke podrške ljudima koji žele da unaprede svoje prehrambene navike.
Finansijsku podršku projektu pruža Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, koji je ovaj projekat prepoznao kao jedno od istraživanja sa posebnim značajem za održivi razvoj AP Vojvodine.

Ukoliko imate pitanje koje se tiče onlajn programa Zdravlje na meniju i istraživanja koje prati ovaj program, možete nas kontaktirati preko kontakt forme kao i na email adresu [email protected] i u roku od nekoliko dana će Vam neko od članova našeg istraživačkog tima poslati odgovor.

Kontakt forma


Naš tim

Prof. dr Vesna Gavrilov-Jerković

koordinator projekta, je redovni profesor na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu sa dugogodišnjim iskustvom u praktičnom, naučnom i istraživačkom radu u oblasti kliničke psihologije i psihoterapije. Predaje na više kurseva na master i doktorskim studijama na Filozofskom i Medicinskom fakultetu i autor je i koautor velikog broja naučnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima. Jedno od posebnih polja interesovanja u njenom radu zauzima oblast promene ponašanja - profesor je i na kursevima “Psihološki modeli promene ponašanja”, “Modeli i mehanizmi promene u psihoterapiji”, kao i autor knjige “Regulacija zdravstvenog ponašanja: socijalno kognitivna perspektiva”. Autor je više edukativnih programa u oblasti psihoterapije i savetovanja, motivacionog intervjua, promene zdravstvenog ponašanja i programa namenjenih psihološkom osnaživanju.

Doc. dr Veljko Jovanović

je docent na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Poseduje višegodišnje iskustvo u predavačkom i istraživačkom radu, prvenstveno iz oblasti pozitivne psihologije, subjektivnog blagostanja i faktora psihološke otpornosti. Autor je brojnih naučnih radova, objavljenih u domaćim i stranim časopisima. Učesnik u velikom broju istraživačkih projekata Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Saradnik na programima namenjenim psihološkom osnaživanju.

Dragan Žuljević, MA

je saradnik na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu sa visokom naučnom produkcijom. Diplomirani psiholog master sa kliničko-psihoterapijskim usmerenjem, student završne godine doktorskih studija psihologije. Istraživač-saradnik u nauci na projektu koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Edukovan iz više psihoterapijskih pravaca: transakciono-analitičkog lntegrativnog pristupa u psihoterapiji, EMDR terapije i ACT psihoterapije. Poseduje višegodišnje iskustvo kako u dijagnostičkom, tako i u psihološko savetodavnom, psihoterapijskom i supervizijskom radu. Saradnik na programima namenjenim promeni zdravstvenog ponašanja i psihološkog osnaživanja.

Dragana Brdarić, MA

je doktorand na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu sa visokom naučnom produkcijom. Diplomirani psiholog master sa kliničko-psihoterapijskim usmerenjem. Edukovana iz transakciono-analitičkog integrativnog pristupa u psihoterapiji, kao i iz racionalno emotivno bihejvioralne terapije. Poseduje višegodišnje iskustvo u psihološko savetodavnom i psihoterapijskom radu. Saradnik na programima namenjenim promeni zdravstvenog ponašanja. Autor i trener u brojnim projektima namenjenim psihološkom osnaživanju.