Zdravlje

Saglasnost za učešće u programu

Jabuka u ruci

Onlajn program Zdravlje na meniju je deo veće studije koja ima dva važna cilja. Jedan je ispitivanje doprinosa psihоlоških fаktоrа prоmеni prеhrаmbеnоg pоnаšаnjа stanovništva Vojvodine. Drugi cilj je uvođenje i razvijanje efikasnog sistema psihološke podrške ljudima koji žele da unaprede svoje prehrambene navike. Ova studija je deo projekta koji vodi grupa istraživača sa Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a čiji koordinator je Prof. dr Vesna Gavrilov-Jerković. Finansijsku podršku projektu pruža Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, koji je ovaj projekat prepoznao kao jedno od istraživanja sa posebnim značajem za održivi razvoj AP Vojvodine.

Vaše učešće u ovoj studiji bi obuhvatilo:

  • korišćenje onlajn programa namenjenog psihološkoj podršci osobama koje nameravaju da smanje ili da održe uspostavljenu telesnu težinu,
  • popunjavanje kratke grupe upitnika u nekoliko navrata pre, tokom i nakon korišćenja onlajn programa koji će se koristiti za praćenje Vašeg napretka i procenu efikasnosti kompletnog programa.

Vaše učešće kako u onlajn programu zdravog mršavljenja tako i u istraživanju koje prati ovaj program je dobrovoljno i možete iz njega istupiti kad god zaželite.

U cilju zaštite Vašeg identiteta, program koristi standardni protokol zaštite podataka na internetu, tako da će tokom učešća Vaš identitet, kao i podaci koje budete slali biti potpuno zaštićeni. S obzirom da je u pitanju jedna vrsta interaktivnog programa lični podaci o Vama će biti administrirani tako da neće biti dostupni nikome osim istraživačkom timu u meri u kojoj su potrebni da bi se pratio napredak svakog korisnika programa, da bi se program mogao prilagođavati korisnicima i u svrhe procene efikasnosti kompletnog programa. Vaši lični podaci neće biti nigde spominjani, a Vaši rezultati na kratkim upitnicima će biti obrađivani grupno sa rezultatima svih ostalih ispitanika u svrhe sprovođenja naučnog istraživanja doprinosa psiholoških faktora promeni prehrambenog ponašanja stanovništva Vojvodine.

Vašim učešćem u ovom programu, osim što biste mogli da budete na ličnom dobitku i da na zdrav i bezbedan način regulišete svoju težinu i dugoročno svoje prehrambene navike, takođe biste značajno pomogli u rešavanju važnih naučnih i praktičnih pitanja koja se tiču načina promene navika u ishrani i fizičkoj aktivnosti kod stanovništva Vojvodine.

Ukoliko imate pitanje koje se tiče ovog istraživanja, možete nam pisati na [email protected] i u roku od nekoliko dana će Vam neko od članova našeg istraživačkog tima poslati odgovor.